E *26. 9. 1995

Eggy, Endy, Erny, Eron, Elisabeth, Elza, Engie, Ennie


Otec: Dino vom Kleinen Dörfchen

 


Matka: Axana lví pes

 

 

GALERIE

V této galerii nejsou žádné obrázky.

 

RODOKMEN

Dino vom Kleinen Dörfchen


 Kosak v. Loh

Arko v. Hombrechen
Berusjosbarn Cabai-riqiz
 Biene v.d. Herrenmuhle

Franziska v. Loh

Nagybobanya Xuralkodo
Alfa v. Westfalenzwinger
 Bora v. kleinen Dorfchen

Max v. Vierwindenhof

 Xaver v. Murrtal
 Hella v. Vierwindenhof
Birke v.d. Rheinebene
 Chipsy v. Theresienhof
Bissy v.d. Gaisburg
Axana Lví pes
Eros z Votickych strani
 Ex v. Wachter
 Sieger v. Stammhaus Eike
 Ann v. Wachter
Cyra v. festen Buge
 Iwan v. Wasserturm
 Quiska v. Wasserturm
Bessy z Chuchelskeho zatisi
 Orpheus v. Muhlenberg
Wusky v. Stammhaus Eike
Adela v. Muhlenberg
Ilka v. Muhlenberg
Leu v. Stammhaus Eike
Alin v. Muhlenberg

LESNÍ LOM CHOVATELSKÁ STANICE FCI
Jana Kubová, Prokopa Velikého 41, Brno-Líšeň
tel. 723 610 455, e-mail: lesnilom@seznam.cz
www.leonberger-lesnilom.cz

© Lucie Skopalová - tvorba www