G *14. 9. 1996

Garp


Otec: Dino vom Kleinen Dörfchen

 


Matka: Axana lví pes

 

 

GALERIE

V této galerii nejsou žádné obrázky.

 

RODOKMEN

Dino vom Kleinen Dörfchen


 Kosak v. Loh

Arko v. Hombrechen
 Berusjosbarn Cabai-riqiz
Biene v.d. Herrenmuhle

Franziska v. Loh

Nagybobanya Xuralkodo
 Alfa v. Westfalenzwinger
Bora v. kleinen Dorfchen

 Max v. Vierwindenhof

 Xaver v. Murrtal
 Hella v. Vierwindenhof
Birke v.d. Rheinebene
 Chipsy v. Theresienhof
 Bissy v.d. Gaisburg
Axana Lví pes
Eros z Votickych strani
Ex v. Wachter
 Sieger v. Stammhaus Eike
 Ann v. Wachter
Cyra v. festen Bugel
Iwan v. Wasserturm
Quiska v. Wasserturm
 Bessy z Chuchelskeho zatisi
 Orpheus v. Muhlenberg
Wusky v. Stammhaus Eike
 Adela v. Muhlenberg
 Ilka v. Muhlenberg
Leu v. Stammhaus Eike
 Alin v. Muhlenberg

LESNÍ LOM CHOVATELSKÁ STANICE FCI
Jana Kubová, Prokopa Velikého 41, Brno-Líšeň
tel. 723 610 455, e-mail: lesnilom@seznam.cz
www.leonberger-lesnilom.cz

© Lucie Skopalová - tvorba www